Ben jij geboren voor een tijd als deze?

Deze inschrijvingen zijn dichtgezet. De studies zijn vanaf januari ook te volgen bij Family 7. De exacte data daarvan is nog niet bekend.

Deze conferentie staat volledig in het teken van de eindtijd! Samen met Eddie Bakker, Jacques Brunt, Jaap Dieleman en Orlando Bottenbley nemen we een sprong in het diepe en duiken we in verschillende aspecten van de eindtijd. Verschillende thema's behandelen we, zoals hoe leef in je in de eindtijd? Of hoe bereid je je voor op de wederkomst?

Praktische informatie

Gezien de maatregelen tegen het Coronavirus is besloten om deze conferentie geheel digitaal te organiseren. We zullen de sessies opnemen. U kunt, wanneer u zich inschrijft, live meekijken. Na de conferentie zullen de sessies nog 30 dagen beschikbaar zijn.
De deelname aan deze conferentie is gratis omdat we iedereen een eerlijke kans willen geven om deze conferentie bij te wonen. Omdat we wel onkosten maken om deze conferentie te laten slagen vragen we u een bijdrage te doneren tijdens de collectes die gehouden worden tijdens de sessies. Bij voorbaat dank!


Programma

Vrijdag 13 november
10:00-11:15 uur Eddie Bakker “Het begin van de eindtijd”
11:30-12:45 uur Jaap Dieleman “Het mysterie van de gemeente”
14:00-15:15 uur Jacques Brunt “De Geest van Izebel”
15:30-16:45 uur Orlando Bottenbley “De schepping als voorbode van de wederkomst”
 
Zaterdag 14 november
10:00-11:15 uur Jaap Dieleman “Het mysterie van de opname”
11:30-12:45 uur Orlando Bottenbley “Het herstel van het Koningschap van Israel”
14:00-15:15 uur Jacques Brunt “Ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich”
15:30-16:45 uur Eddie Bakker “Het einde van de eindtijd”


De Sprekers en hun thema


Eddie Bakker 

"Of we ons ervan bewust zijn of niet, er is een felle oorlog gaande in de geestelijke wereld. Deze oorlog zal tot een climax en tot ontknoping komen in de eindtijd. Het begrip ‘de eindtijd’ laat doorgaans veel vragen en gevoelens opkomen: Wat gaat er gebeuren? Wat staat ons te doen in deze tijd? Wat zijn de geestelijke invloeden achter alle ‘eindtijd spelers‘? Het is tijd om wakker te worden en te begrijpen en te waken, maar ook vol verwachting uit te zien naar het geweldige werk dat God gaat doen in deze tijd. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat God voor iedereen een rol heeft voorbereid in zijn groot reddingsplan en met deze conferentie willen wij jou graag helpen deze rol te vinden en de gebeurtenissen die in de wereld gaande zijn te begrijpen."


Jacques Brunt

"De bediening die de Heer aan ons heeft gegeven is specifiek gericht op het geven van Bijbelonderwijs en het toerusten van de gelovigen (Efeze 4:12). Vanuit het werk merken we dat de verwachting van Jezus’ komst wel leeft onder christenen, maar dat er tegelijk veel lauwheid en oppervlakkigheid is in de christelijke gemeente. De Bijbel leert daarentegen dat de verwachting van Jezus’ spoedige komst impact heeft op ons leven vandaag, in het hier en nu (1 Joh. 3:3). Onze persoonlijke toewijding aan de Heer Jezus is hét bewijs dat wij naar Hem uitzien en Hem verwachten. Tijdens de eindtijdconferentie wil ik de bezoekers graag meenemen in en enthousiasmeren voor een toegewijd leven aan Jezus onze komende Heer. En dat juist in deze laatste dagen!"


Jaap Dieleman

"Met toenemende spanningen in het Midden-Oosten, een sprinkhanenplaag zo groot als nooit te voren en de wereldwijde pandemie van het Corona virus om slechts een paar highlights te noemen, vragen miljoenen mensen zich vertwijfeld af: waar gaat het met deze wereld naartoe? Ook veel christenen worstelen met deze vragen. Temeer omdat er in veel kerken niet wordt gesproken over de eindtijd, Israël en de terugkeer van Jezus. Gods Woord daarentegen laat ons weten dat juist deze tekenen een voorbode van Zijn terugkeer zijn. Om die reden willen we juist de volle aandacht geven aan deze thema’s, zodat uw verwachting juist wordt aangewakkerd want..., wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht. Van harte aanbevolen."


Orlando Bottenbley

"Gods Woord noemt ons vele tekenen die plaatsvinden waaraan wij kunnen weten dat wij leven in de eindtijd ofwel voor de wederkomst van Jezus Christus. Tijdens deze zeer boeiende "Eindtijd conferentie", zal ik vanuit Gods Woord stilstaan bij de twee boeiende bijbelgedeelten nl Rom 8 en Ezechiel 37 waarbij op indrukwekkende wijze de focus wordt gericht op Gods schepping en het volk Israël als overduidelijke tekenen van de eindtijd waarin wij leven."
vr 13 nov. t/m za 14 nov.
10:00
€ 0.00