Week 35: Zomerweek 8 | 24-28 augustus

Dit is de achtste en tevens laatste zomerweek op de Betteld! Deze week is Johan Schep de hekkensluiter. Hij is samen met zijn vrouw Linda zendeling en betekent veel voor de wereld. Ze doen ze veel voor Afrika en helpen moeders en kinderen. Meer informatie vind je hier

Let op: Deze week is een verkorte week in verband met het aansluitende Israëlweekend. Hierover volgt later meer informatie. 

Boek hier je zomervakantie


De spreker

"Met vreugde werd ik gevraagd om weer te komen dienen in de Betteld. Ik ben een oude bekende van de Betteld en ik heb veel fijne herinneringen. Voor hen , die mij nog niet kennen. Mijn naam is Johan Schep en ik verliet mijn ouderlijk huis op 21 jarige leeftijd om al reizend de wereld in te trekken. Mijn 1ste  Land was Israël en daar heeft de grote verandering plaats gevonden toen ik na de oorlog van 1973 in de woestijn mijn Bijbeltje vond die mijn moeder erin had gedaan. Door het lezen van Gods Woord kwam ik bij Gods Zoon en ik wist opeens, dat als ik besluit neem om de Heere Jezus te aanvaarden ik niet langer mijzelf mag leven (2 Kor. 5:15).  Door dit vers kwam de doorbraak: Opdat gij waarlijk vrij wilt zijn heeft de Heere Jezus u vrij gemaakt houdt dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Gal. 5:1). 

Twee woorden sprongen uit de bladzijde: Vrijheid en de Heere Jezus. Door dat vers heb ik mijn keuze gemaakt. Direct daarna kwam er een nieuwe naam op mijn lippen. Dat is de naam van de Heere Jezus en er kwam ook direct een diep verlangen om dat aan allen, die voor mijn voeten liepen door te vertellen want ik wist nu zeker dat de Heere Jezus en Gods Woord de waarheid zijn (Joh. 17:17) zoals Paulus dat duidelijk beschrijft in zijn toespraak Hand. 24:14. Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen op die manier die God van de vaderen dien, en dat ik alles geloof, wat er in de Wet en in de profeten geschreven staat. 

De volgende 33 jaar heb ik bovenal in Israël aan de reizigers, het Joodse en Arabische volk het Goede Nieuws doorgegeven en Gods gemeente en ook het jeugdwerk daar geweldig zien groeien. Op 54 jarige leeftijd gaf de Heere mij ook een vrouw, waar ik 14 jaar gelukkig mee getrouwd ben. Haar naam is Linda en daarom woon ik nu in Gorinchem. Samen mogen wij ons nu inzetten voor de allerarmsten in Afrika en bovenal Bijbels brengen in de gevangenissen. Ook in Nederland zijn er prachtige open deuren gekomen. Ik denk aan de Bijbelse karakters bij Familie 7 en de series bij Trans World Radio. Ik ben een internationale veld vertegenwoordiger bij de Fakkeldragers. Daarom geef ik ook les op verschillende Bijbelscholen. Het geeft ons grote vreugde om naar de Betteld te komen en u allen te dienen. Ik hoop les te geven over de bekering van Paulus en zijn vriendelijke brief aan de 1ste gemeente in Europa. "
ma 24 aug. t/m vr 28 aug.