CWN Najaarsconventie 2020

do 22 okt. t/m zo 25 okt.

Helaas is deze conferentie gecanceld vanwege de aangepaste strengere Corona Maatregelen. Najaarsconventie 2020 22-25 oktober 2020 Thema: Tent voor de Ziel Soms loop je met je ziel...

Ben jij geboren voor een tijd als deze?

vr 13 nov. t/m za 14 nov.

Deze conferentie staat volledig in het teken van de eindtijd! Samen met Eddie Bakker, Jacques Brunt, Jaap Dieleman en Orlando Bottenbley nemen we een sprong in het diepe en duiken we in verschillende...

There is more

vr 27 nov. t/m zo 29 nov.

Vanwege de onzekerheid in deze Coronatijd krijgt u de factuur een week voor aanvang van de conferentie om te betalen. Download hier de prijslijst

Stichting “Ondersteuning Evangelieverkondiging De Betteld“

De Stichting heeft tot doel het verwerven van fondsen. Deze fondsen worden aangewend om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, onder meer op Camping De Betteld en in de Witte Herberg, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De financiën van de stichting worden veelal geworven d.m.v. collectes tijdens de meetings. Daarom is het eerste doel van de stichting om mensen uit te nodigen en bij elkaar te brengen. Daarnaast kunt u de stichting ook ondersteunen d.m.v. een gift.  Stort uw gift op iban: NL 42 RABO 0388 4022 37  Bic: RABONL2U   Giften zijn voor de belasting aftrekbaar.

Meer informatie over de stichting